Adresse

Telefon

Tandeftersyn

Du ved måske nok, at det er fornuftigt at gå regelmæssigt til tandlæge for at få efterset dine tænder. Men hvor ofte er det egentlig nødvendigt med et tandeftersyn?

 

For nogle mennesker kan et enkelt tandeftersyn om året være tilstrækkeligt, mens andre har behov for to eller flere eftersyn. Din tandlæge eller tandplejer kan vurdere dette bl.a. ud fra dine tænders styrke og dit tandkøds sundhedstilstand.

“Med regelmæssige tandeftersyn gør du en aktiv indsats for dine tænders sundhed. “

Pernille Hansen, Klinikassistent

Har du spørgsmål?

Så er du altid velkommen til at kontakte os på telefon eller mail. Ellers har vi prøvet at besvare nogle af de mest hyppige spørgsmål nedenfor.

Tommelfingerreglen er den, at de fleste mennesker er bedst tjent med regelmæssige halvårlige tandeftersyn, mens et enkelt tandeftersyn på klinikken pr. år er et minimum. I perioder kan det være nødvendigt, at du kommer oftere til tandeftersyn.

De regelmæssige tandeftersyn er både gode for dine tænder, din økonomi og for dig som menneske. Lad os ganske kort underbygge disse tre argumenter for at bruge tid og penge på at få efterset dine tænder.

1. Godt for dine tænder

Med regelmæssige tandeftersyn kan tandlægen eller tandplejeren opdage og bremse tandproblemer, der så småt er under vejs for senere hen at udvikle sig til mere alvorlige problemer.

Huller i tænderne og tandkødsproblemer i form af f.eks. paradentose er hyppigt forekomne eksempler på sådanne “snigende tandproblemer.”

Når problemerne opdages i tide, er der størst mulig chance for at bevare dine tænder – og for at behandle dem i tide, så smerter og gener bliver mindst mulige.

2. Godt for din økonomi

Behandlingen af små tandproblemer er typisk meget billigere for dig end behandlingen af større og alvorligere tandproblemer. Ved et eftersyn har vi mulighed for at komme de små tandproblemer til livs før de udvikler sig til større og mere komplekse gener.

Derfor kan det bedst betale sig at få undersøgt tænderne regelmæssigt.

3. Godt for dig

Med regelmæssige tandeftersyn gør du en aktiv indsats for dine tænders sundhed. Med sunde, stærke tænder livet igennem bidrager du således positivt til din egen livskvalitet. En god tygge-evne og et flot smil er nu engang ikke det værste, der kan ske for vores selvopfattelse og selvtillid, og husk at al sundhed starter i munden.